Wonen, Werken, Leren, Leven

Beoogde locatie

Op het perceel aan de achterkant van de Minckelerstraat, Kritzingerlaan, Dalweg en Berkenlaan komt grond beschikbaar die voorheen door een tuinderij in gebruik was. Hier worden zestien woningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking gerealiseerd in het “Hofje van Zeist”

Hofje

16x1 persoons woonunits & algemene ruimtes, voor jongvolwassenen met een beperking: sociale woningbouw.

Het hofje is met een lage en brede groene haag (met daarin een draadhek) afgescheiden van haar omgeving, behoudens een auto- en personenpoort naar het voorplein en een tweede personenpoort aan de zuidzijde.

Open

Het hofje opent zich naar de middagzon in het zuidwesten en is gevuld met stadsnatuur en stadslandbouw, één of enkele kassen, pleinen en collectieve tuinen. Door deze organisatie van het perceel liggen tevens de rustige achtertuinen (diepte 4 meter van de erfafscheiding), aan de noord- en oostzijde, de kant van de omliggende koopwoningen.

Eigen huisje

De woningen hebben elk hun eigen stukje voortuin grenzend aan het gemeenschappelijk Hofje waar de stadslandbouw plaatsvindt.

Indeling

16x1 persoons woonunits & algemene ruimte binnen en buiten, voor jongvolwassenen met een beperking: sociale woningbouw.

Ontmoeten

Gemeenschappelijke ruimten (L) en Zorgbegeleider woning/dagbesteding ruimtes (optioneel) (R)

Duurzaam

Om aan de huidige duurzaamheidseisen te voldoen bevat iedere woning zijn eigen warmtepomp. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen zijn de buitenunits van de warmtepompen aan de binnenplaats van het Hofje geplaatst.

Verder bevat het project de nodige zonnepanelen op het dak.

Toegang

Het hofje is toegankelijk vanaf een voorplein waar ook de negen parkeerplaatsen van het Hofje liggen, waarvan een deel voor mindervaliden. Naast de woningen maken een woning voor de zorgbegeleiders, een ontmoetingsruimte (centraal in het midden) en een gezamenlijke berging (aan het entreeplein) deel uit van de bebouwing.

Het hofje is in hoofdzaak enkel bestemd voor langzaam verkeer. Bij het aanleveren van goederen of tijdens verhuizingen is het wél mogelijk met de auto het Hofje te betreden.

In contact

‘t Hofje: Een plek waar jongvolwassenen met een beperking hun leven in eigen regie kunnen organiseren met ondersteunende begeleiding en zorg van zorgverleners en ouders. En volop interactie te hebben met de samenleving: de buurt, de lokale ondernemers en de gemeente.

/

Hofje van Zeist

Wat is het ?
Het hofje van Zeist is een unieke woon- en leefomgeving voor jongvolwassenen met een beperking, waarvan de groei naar zelfstandigheid anders verloopt.

Een plek waar jongvolwassenen met een beperking worden ondersteund om hun wens te realiseren relatief zelfstandig in de samenleving te staan. Hun leven in eigen regie te organiseren met ondersteunende begeleiding en zorg van zorgverleners, ouders en overige professionals. En volop interactie te hebben met de samenleving: de buurt, de lokale ondernemers en de gemeente.

Voor Wie
Het Hofje van Zeist zet zich in om voor jongvolwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een licht motorische en/of licht psychiatrische (i.e. autisme en/of 4 - 6 WLZ indicatie of WMO aanvullend) beperking, een unieke woon- en leefomgeving in Zeist te realiseren waarin Wonen, Werken, Leren en Leven optimaal kunnen samenkomen.

Ons doel
In een context waarin het welzijn van jongvolwassenen met een beperking centraal staat, heeft het Hofje van Zeist als doel optimaal invulling te geven aan:
- Wonen: Veilig en midden in de maatschappij;
- Werken & Leren: Ondersteund en begeleid deelnemen aan het leer- en arbeidsproces;
- Leven: Zelfstandig, maar niet alleen, en in verbinding met en in relatie tot anderen.”

Missie
Hofje van Zeist heeft als missie om een unieke woon- en leef-, leer- en werkomgeving te bieden aan jongvolwassenen met een beperking, waarvan de groei naar zelfstandigheid anders verloopt.
Daarbij hanteert Hofje van Zeist drie pijlers:
Blijvende ontwikkeling - Transitie - Participatie

Blijvende ontwikkelingEen leven lang groeien

Blijvende ontwikkeling is essentieel om als persoon binnen je mogelijkheden te groeien en ontwikkelen in een veranderende maatschappij.

Onze missie

TransitieOntwikkel in je eigen tempo.

Ondersteuning op het gebied van Wonen-Werken-Leren-Leven om relatief zelfstandig in eigen regie in de samenleving te kunnen staan. Met als motto: Zo zelfstandig mogelijk waar het kan en goede begeleiding en ondersteuning waar nodig.

ParticipatieBegeleid onderweg.

Professionals begeleiden op weg naar het relatief zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ouders en verzorgers zijn en blijven betrokken bij het doorlopen van een zeer belangrijke levensfase van de jongvolwassene.

#
zelfstandige wooneenheden
 
ontmoetingsruimtes
m2
perceel oppervlakte
 
open voor bewoning

Stichting

Om de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van voorzieningen, ondersteunende begeleiding en zorg mogelijk te maken is de Stichting Wooninitiatief Hofje van Zeist opgericht (februari 2018). De ambitie van de stichting is om voor zestien jongvolwassenen met een beperking, afkomstig uit Zeist en omgeving, in 2023 een unieke woon- en leefomgeving te hebben gerealiseerd in het hart van Zeist.

Hofje van Zeist opereert vanuit de volgende visie op mens en maatschappij:
Jongvolwassenen met een beperking hebben ook de behoefte om op eigen benen te staan en relatief zelfstandig een eigen leven op te bouwen, op meer afstand van ouders, familie en verzorgers. Hun dromen en ideeën over de plek waar ze wonen, hoe ze de dag doorbrengen en met wie ze zich verbonden voelen, worden niet begrensd door hun beperking. Een veilige omgeving vormt het ideale vertrekpunt om als persoon te ontwikkelen, te groeien, relatief zelfstandig te worden en de wereld te verkennen en te beleven. Een omgeving die ook continuïteit van zorg en begeleiding mogelijk maakt, mochten ouders of verzorgers er niet meer zijn.

De Stichting heeft tot doel:
het aanbieden van maatschappelijke zorg aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een bijkomend licht motorische en/of licht psychiatrische (autisme) beperking; het (doen) initiëren en aanbieden van wooneenheden in het wooninitiatief aan mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een bijkomend licht motorische en/of licht psychiatrische (autisme) beperking; het aanbieden van (zorg bij) begeleiding bij wonen, werken en/of dagbesteding, alsmede het bieden van begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een bijkomend licht motorische en/of licht psychiatrische (autisme) beperking.

Partners

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het Hofje van Zeist is mogelijk door de gezamenlijke inspanning van:
Stichting Hofje van Zeist
RK Woningbouwvereniging Zeist
Gemeente Zeist
Bureau Bos & Koelewijn Bouw b.v.
Provincie Utrecht
Stichting Volksgebouw
Gebroeders Kooij
Omwonenden

Kenmerken van het hofje

Factsheet

Contact

Stuur ons een bericht met onderstaand formulier en we nemen contact met u op.

Bericht aan Hofje van Zeist

Locatie

De beoogde locatie van het Hofje van Zeist is op het perceel aan de achterkant van de Minckelerstraat, Kritzingerlaan, Dalweg en Berkenlaan, dat voorheen door een tuinderij in gebruik was.